Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Break up quotes
14 words
Word Image
Break up quotes
14 words
Alleen zijn is beter dan met de verkeerde te zijn.
(s)
Being with no one is better than being with the wrong one.
Op een gegeven kom je er in je leven achter dat mensen wel in je hart kunnen blijven maar niet in je leven.
(s)
At some point in your life, you will become aware that some people can stay in your heart but not in your life.
Met gebroken vleugels kun je niet vliegen en met een gebroken hart kun je niet liefhebben.
(s)
You cannot fly with broken wings, and you cannot love with a broken heart.
Het spel van de liefde is geven en nemen maar jij nam alleen maar !
(s)
This love game is give and take but you took everything!
Je kunt me niet kapot maken.
(s)
You cannot destroy me.
Sterren kunnen zonder duisternis niet schijnen.
(s)
Stars can't shine without darkness.
Soms vallen goede dingen uitelkaar zodat betere dingen in elkaar kunnen vallen.
(s)
Sometimes good things fall apart, so better things can fall together.
Op een dag valt alles samen.
(s)
Someday it's going to make sense.
Ik hoop dat je op een legosteentje stapt.
(s)
I hope you step on a lego.
Ik bepaal hoe ik me voel en en vandaag kies ik voor blijheid.
(s)
I am in charge of how I feel, and today I am choosing happiness.
Als iemand stom genoeg is om weg te lopen wees dan zo slim om hem of haar te laten gaan.
(s)
If someone is stupid enough to walk away, be smart enough to let him or her go.
Er is verschil tussen laten gaan en doen alsof je het vergeten bent.
(s)
There is a difference between letting go and pretending you have forgotten.
Soms moet je vergeten wat je voelt en je je er op wijzen wat je verdient.
(s)
Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve.
Alles wat ik alleen maar wilde is jouw alles zijn.
(s)
All I ever wanted was to be your everything.
0 Comments
Top