Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Sorry
16 words
Word Image
Common Ways to Say Sorry
16 words
Ik zal het niet meer doen.
(e)
I won't do it again.
Ik meende dat niet.
(e)
I didn't mean that.
Het spijt me dat ik zo egoïstisch ben.
(s)
I’m sorry for being selfish.
Het spijt me dat ik zo naar tegen je deed.
(s)
I apologize for being mean to you.
Het spijt me.
(s)
I'm sorry.
Het spijt me.
(s)
I'm sorry.
Ik hoop dat je me kunt vergeven.
(s)
I hope you forgive me.
Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me.
(s)
I take full responsibility.
Ik wil me graag verontschuldigen.
(s)
I would like to apologize.
Ik zal ervoor zorgen om deze fout niet opnieuw te maken.
(s)
I'll make sure not to make this mistake again.
Ik wil mij oprecht verontschuldigen.
(s)
I sincerely apologize.
Ik had het niet moeten doen.
(s)
I shouldn't have done it.
Sorry voor het te laat teruggeven van uw geld.
(s)
Sorry for giving your money back late.
Wees alstublieft niet boos op me.
(s)
Please don’t be mad at me.
Sorry dat ik te laat ben.
(s)
Sorry I’m late.
Het is mijn fout.
(s)
It's my fault.
0 Comments
Top