Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Effective Ways to Learn While Commuting
15 words
Word Image
Effective Ways to Learn While Commuting
15 words
Luister tijdens het lopen naar audioboeken.
(s)
Listen to audiobooks while walking.
Luister tijdens het lopen naar je favoriete podcast.
(s)
Listen to your favorite podcast while walking.
Studeer gratis online taallessen op je telefoon.
(s)
Study free online language lessons on your phone.
Lees in de trein of bus boeken in de taal die je aan het leren bent.
(s)
Read books in the language you are learning on the train or bus.
Communiceer online met andere taalstudenten.
(s)
Communicate online with other language learners.
Oefen het schrijven in een teksteditor.
(s)
Practice your writing in a document editor.
Gebruik een flashcard-applicatie om je woordenschat te verbeteren.
(s)
Use a flashcard application to improve your vocabulary.
Zoek naar nieuwe woorden voor dingen die je in de trein of bus ziet.
(s)
Look up new vocabulary for things you see on the train or bus.
Bekijk gesprekken en herhaal stil wat je hebt gehoord.
(s)
Watch conversations and silently repeat what you heard.
Probeer in de doeltaal met de persoon te praten die naast je in de bus zit.
(s)
In the target language, try talking to the person sitting next to you on the bus.
Probeer naar de treinaankondigingen te luisteren.
(s)
Try to listen to the train announcements.
Schrijf het transportschema van vandaag op in de doeltaal.
(s)
Write down today's transportation schedule in the target language.
Stuur in de doeltaal een kort bericht naar mijn online leraar.
(s)
Send a short message to my online tutor in the target language.
Herhaal een interessante regel in de doeltaal stil of hardop.
(s)
Repeat one interesting line in the target language silently or out loud.
Gebruik een vertaalapplicatie om te leren wat de aankondigingen betekenen.
(s)
Use a translation application to learn what the announcements mean.
0 Comments
Top