Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Ik kijk naar films en tv-programma's en geniet van het gevoel wanneer ik een woord of een zin begrijp.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Ik stel me voor dat ik op een dag dat land ga bezoeken of er ga wonen!
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Op plaatsen zijn waar mensen de taal spreken is erg motiverend.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Ik word vrienden met mensen die de taal spreken.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Probeer je voor te stellen dat je met iedereen in de wereld kunt spreken. Dan heb je de vrijheid om overal heen te gaan te gaan, van alles te doen en iedereen te ontmoeten! Dat is erg motiverend.
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Ik vind het leuk om grappige woorden te vinden in de taal die ik aan het leren ben!
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Het luisteren naar liedjes in die taal moedigt me aan om te leren zodat ik ze kan begrijpen!
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Ik probeer boeken, kranten en websites in die taal te lezen. Het lijkt allemaal veel echter!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Ik studeer ook andere kanten van de cultuur zodat ik meer profijt heb van het studeren van een taal.
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Hoe motiveer je jezelf als je een taal leert?
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Praten met een native speaker is een geweldige manier om te oefenen en motiverend.
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Ik stel altijd een duidelijk doel voor de toekomst. Bereikbare doelen zijn een goed motivatiemiddel!
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Maak leren leuk! Als je het saai vindt wat je aan het doen bent probeer dan een andere manier te vinden om het te doen!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Probeer YouTube video's te bekijken van mensen die met succes de taal hebben geleerd. Dit zal je inspireren om te gaan studeren!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Ik geniet er van om de taal te gebruiken wanneer ik iets wil bestellen in een restaurant van het land waar ik over aan het leren ben!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top