Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How Do You Remember Words?
15 words
Word Image
How Do You Remember Words?
15 words
Ik probeer in het Nederlands te denken, op die manier wordt mijn denkwijze ook natuurlijker.
(s)
I try to think in Dutch, so it becomes natural to my thought process.
Ik gebruik herhaling: het steeds opnieuw lezen, schrijven en uitspreken van woorden.
(s)
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Ik probeer de taal routinematig in het dagelijks leven toe te passen.
(s)
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Ik leer de achtergrond van woorden en hoe verschillende woorden aan elkaar gerelateerd zijn.
(s)
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Ik associeer woorden met tekeningen, foto's en grappige gebeurtenissen.
(s)
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Ik kijk op televisie en YouTube regelmatig naar video's die speciaal voor jonge kinderen zijn gemaakt.
(s)
I often watch TV or Youtube videos that are designed for young children.
Ik probeer zo vaak mogelijk te praten met een moedertaalspreker.
(s)
I speak as often as possible with native speakers.
Ik spreek woorden luid uit zodat ik ze daadwerkelijk kan horen.
(s)
I say words out loud so that I can actually hear them.
Ik associeer nieuwe woorden met woorden die bekend klinken in mijn moedertaal.
(s)
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Ik associeer nieuwe woorden met verhalen, games of films.
(s)
I associate new words with stories, games or movies.
Ik luister naar liedjes en leer de tekst uit mijn hoofd.
(s)
I listen to songs and memorize the lyrics.
Ik categoriseer nieuwe woorden met gerelateerde woorden die ik al ken.
(s)
I categorize new words with other related words that I already know.
Ondanks dat ze mij niet begrijpen ben ik volhardend in het elke dag oefenen met mijn familie of mijn honden.
(s)
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Voor mij is het zoveel mogelijk proberen te lezen van vooral kranten een goed hulpmiddel om woorden te onthouden.
(s)
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Ik probeer het nieuwe woord in een makkelijke zin te gebruiken. Zo leer ik hele zinnen en niet alleen individuele woorden.
(s)
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
0 Comments
Top