Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Luister naar een nieuwsbericht of een podcast in de taal die je aan het leren bent en probeer vervolgens het onderwerp van het verslag te achterhalen voordat je erover leest.
(n)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Word lid van een gespreksgroep.
(s)
Join a conversation group.
Maak een studieplan voor jezelf en hou je vast aan deze methode..
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Bekijk films in de taal die u aan het leren bent en dan vooral op apparaten waarmee u geselecteerde scรจnes kunt herhalen.
(n)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Zoek naar hoofdwoorden wanneer je naar iets aan het luisteren bent.
(s)
Look for root words when listening to something.
Gebruik de "schaduw"-techniek.
(s)
Use the shadowing technique.
Oefen het luisteren met dictaten.
(s)
Practice listening to dictations.
Gebruik het internet want het zit vol met luisterbronnen.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Kijk naar de gebaren van de spreker terwijl je aan het luisteren bent.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Focus je op de spreker en vermijd elke interne of externe afleidingen.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Probeer een luister-onderwerp te vinden waarin je oprecht geรฏnteresseerd bent.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Luister naar een spreker van de moedertaal en probeer hun intonatie en uitspraak te imiteren.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Luister naar muziek in de taal die je aan het leren bent en haal er bekende woorden en zinnen uit..
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Luister naar een audiodialoog zonder eerst de tekst te lezen en schrijf op wat je hoort.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Luister naar een dialoog en probeer woorden die u niet herkent correct op te schrijven en vergelijk daarna uw spelling met de juiste spelling.
(n)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top