Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Leer woorden door zinnen.
(s)
Learn words through phrases.
Bekijk je favoriete video met ondertitels.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Denk in de taal die je wilt leren.
(s)
Think in the language you want to learn.
Gebruik beschikbare leerapplicaties.
(s)
Use available learning applications.
Breid je vocabulaire uit door te lezen.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Praat tegen jezelf.
(s)
Talk to yourself.
Luister en herhaal opnames.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Bereid je voor op allerdaagse situaties.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Probeer het spreken te oefenen met een spreker van de moedertaal.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Ken je publiek.
(s)
Know your audience.
Vraag om feedback en denk erover na.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Vermijd het direct lezen en probeer een overzicht te gebruiken.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
"Schaduw" taal-cd's en herhaal wat je hebt gehoord.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Blijf regelmatig oefenen, anders is al het harde werk voor niets.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Geef niet op en blijf positief!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top