Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Making Complaints in Dutch
15 words
Word Image
Making Complaints in Dutch
15 words
Ik ben moe.
(e)
I'm tired.
Het is heet.
(e)
It's hot.
Het is koud.
(e)
It's cold.
Het is lawaaierig.
(s)
It's noisy.
Ik sterf van de honger.
(s)
I'm starving.
Ik ben dik geworden.
(s)
I got fat.
Ik heb nooit geld.
(s)
I'm always broke.
Mijn werk is saai
(s)
My job is boring
Het is te duur.
(s)
It's too expensive.
De pc is vast gelopen.
(s)
The PC is frozen now.
De wifi is hier te traag.
(s)
The Wi-Fi here is too slow.
Er is teveel verkeer.
(s)
There is too much traffic.
Die persoon stinkt.
(s)
That person stinks.
Het loon is te weinig.
(s)
The wage is too low.
Mijn baas is irritant.
(s)
My boss is annoying.
0 Comments
Top