Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
nul
masculine
(n)
zero
nummer nul
number zero
een
feminine
(n)
one
een graad
one degree
twee
feminine
(n)
two
De nummer twee is mijn favoriete nummer.
The number two is my favorite number.
drie
feminine
(n)
three
drie graden
three degrees
vier
feminine
(n)
four
November is een van de vier maanden met 30 dagen.
November is one of four months with thirty days.
vijf
feminine
(n)
five
vijf graden
five degrees
zes
feminine
(n)
six
zes graden
six degrees
zeven
feminine
(n)
seven
zeven dagen in een week
seven days a week
acht
feminine
(n)
eight
acht dingen
eight things
negen
feminine
(n)
nine
negen graden
nine degrees
tien
feminine
(n)
ten
tien graden
ten degrees
eenentwintig
feminine
(n)
twenty-one
tweeëntwintig
feminine
(n)
twenty-two
nummer tweeëntwintig
number twenty-two
drieëndertig
neutral
(n)
thirty-three
nummer drieëndertig
number thirty-three
vierenveertig
feminine
(n)
forty-four
nummer vierenveertig
number forty-four
vijfenvijftig
masculine
(n)
fifty-five
nummer vijfenvijftig
number fifty-five
zesenzestig
masculine
(n)
sixty-six
nummer zesenzestig
number sixty-six
zevenenzeventig
(n)
seventy-seven
nummer zevenenzeventig
number seventy-seven
achtentachtig
feminine
(n)
eighty-eight
nummer achtentachtig
number eighty-eight
negenennegentig
feminine
(n)
ninety-nine
nummer negenennegentig
number ninety-nine
honderd
neutral
(n)
one hundred
honderd
100
duizend
neutral
(n)
one thousand
De uitbetaling bedraagt duizend vijfhonderd euro.
The pay is one thousand five hundred Euros.
tweeduizend
feminine
(n)
two thousand
Het kost twee duizend dollar.
It costs two thousand dollars.
drieduizend
feminine
(n)
three thousand
vierduizend
masculine
(n)
four thousand
Vierduizendvierhonderdveertig soldaten
four thousand four hundred forty soldiers
0 Comments
Top