Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Kunnen we elkaar volgende week ontmoeten?
(s)
Can we meet next week?
Hoe druk is je huidige schema?
(s)
How busy is your current schedule?
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om ons te ontmoeten.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Kunnen we visitekaartjes uitwisselen?
(s)
Can we exchange business cards?
Ik geloof dat we wel tot een compromis kunnen komen.
(s)
I believe we can find a compromise.
Heel erg bedankt voor het luisteren.
(s)
Thank you very much for listening.
Kunnen we dit tijdens de volgende vergadering bespreken?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Ik zou graag willen dat je mijn zakenpartners ontmoet.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Hoe was je reis?
(s)
How was your journey?
Zullen we beginnen?
(s)
Shall we get started?
Heeft iemand opmerkingen of ideeen?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Ik ben het er helemaal mee eens.
(s)
I totally agree.
Ik ben bang dat ik het daar niet mee eens ben.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Ik denk dat ik wel een compromis kan voorstellen.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Misschien moeten we hier een nachtje over slapen en het morgen opnieuw proberen.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Ik denk dat we het daar al over hebben behandeld.
(s)
I think we have covered that.
Zijn we het er allemaal eens?
(s)
Are we all agreed?
Ik kijk uit naar een volgende ontmoeting.
(s)
I look forward to seeing you again.
Het was leuk je te ontmoeten.
(s)
It was nice to meet you.
Bedankt, dit was erg productief.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top