Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Dutch Quotes about Love
15 words
Word Image
Dutch Quotes about Love
15 words
Ik mag dan wel niet je eerste afspraakje, kus of liefde zijn, maar ik wil wel je laatste zijn.
(s)
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Het beste gevoel is als je naar hem kijkt en hij is al naar je aan het staren.
(s)
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Mijn favoriete plekje is samen met jou zijn.
(s)
Together with you is my favorite place to be.
Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik je eerder doen vinden.
(s)
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Ik wil je favoriete "hallo" en je moeilijkste "gedag" zijn.
(s)
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Overal waar ik kijk word ik herinnerd aan jouw liefde. Jij bent mijn wereld.
(s)
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
De liefde is als de wind, je kunt het niet zien maar wel voelen.
(s)
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Als ik weet wat liefde is dan komt dat door jou.
(s)
If I know what love is, it is because of you.
Als ik naar je kijk, zie ik de rest van mijn leven voor mijn ogen.
(s)
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Liefhebben is niets. Om bemind te worden is iets. Maar om lief te hebben en bemind te worden is alles.
(s)
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Ik zweer dat ik niet meer van je kan houden als ik nu doe, en toch weet ik dat ik dat morgen doe.
(s)
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Ik heb geen paradijs nodig omdat ik jou heb gevonden. Ik heb geen dromen nodig want ik heb je.
(s)
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
Als ik iets goed heb gedaan in mijn leven dan was het mijn hart aan jou geven.
(s)
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Ik ben veel meer als ik samen met jou ben.
(s)
I'm much more me when I'm with you.
Dank je dat je altijd mijn regenboog na de storm wilt zijn.
(s)
Thank you for always being my rainbow after the storm.
0 Comments
Top