Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Simple Strategies for Learning Comfortably at Home
21 words
Word Image
Simple Strategies for Learning Comfortably at Home
21 words
Lees zinnen hardop totdat je ze onder de knie hebt.
(s)
Read sentences out loud until you master them.
Neem je stem op en vergelijk je uitspraak met native speakers.
(s)
Record your voice and compare your pronunciation to native speakers.
Maak woordstickers en plak deze thuis op verschillende voorwerpen.
(s)
Create vocabulary stickers and put them on various objects at home.
Studeer met een online leraar.
(s)
Study with an online tutor.
Houd een dagboek bij in de taal die je aan het leren bent.
(s)
Keep a diary in the language you're learning.
Spreek elke actie die u doet hardop uit in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Say every action you make in the language you're learning out loud.
Schrijf de woorden en de zinnen op die je op tv hoort.
(s)
Write down the vocabulary and phrases you hear on TV.
Zoek op je telefoon het Woord van de Dag op.
(s)
Look up the Word of the Day on your phone.
Zing liedjes in de taal die je aan het leren bent.
(s)
Sing songs in the language you're learning.
Neem je taalonderwijs op in je andere hobby's.
(s)
Incorporate your language learning into your other hobbies.
Luister naar podcasts in de doeltaal
(s)
Listen to podcasts in the target language.
Bekijk tv-programma's in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Watch TV shows in the language you're learning.
Probeer te communiceren met native speakers op sociale netwerken.
(s)
Try to communicate with native speakers on social networks.
Zoek naar online taaluitwisselingen .
(s)
Check out language exchanges online.
Chat met Siri in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Chat with Siri in the language you're learning.
Praat online met andere mensen die de taal aan het leren zijn..
(s)
Speak with other language learners online.
Speel games in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Play games in the language you're learning.
Kijk en lees nieuws in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Watch and read news in the language you're learning.
Wijzig de taalinstelling op uw telefoon naar de taal die u aan het leren bent.
(s)
Change the language setting on your phone to the language you're learning.
Laat boeken schrijven in de taal die je aan het leren bent.
(s)
Have books written in the language you're learning at home.
Kies de interessante zinnen uit tijdschriften die zijn geschreven in de taal die u aan het leren bent.
(s)
Pick the interesting phrases from magazines written in the language you're learning.
0 Comments
Top