Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Er zijn geen binnenwegen richting beter.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Houd altijd in gedachten dat je eigen voornemen tot slagen belangrijker is dan wat dan ook.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Je mist honderd procent van de kansen die je nooit grijpt.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Het echte gevaar ligt voor de meesten onder ons niet in het feit dat we te hoog reiken en missen, maar dat we te laag reiken en ons doel bereiken.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. De tweede beste tijd is nu.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Je kunt nooit een oceaan oversteken, als je niet het lef hebt om de kust uit het zicht te verliezen.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
De man die meester is over zijn gedachten kan alles hebben en doen wat hij wil hebben en doen.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Geluk is niet iets kant en klaar's. Het ontstaat vanuit je eigen daden.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
0 Comments
Top