Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Luister en lees mee om Nederlands beter te begrijpen.
(n)
Listen and read along to understand Dutch better.
Neem uw stem op en vergelijk uw uitspraak met Nederlanders waarvan Nederlands de moedertaal is.
(n)
Record your voice and compare your pronunciation with native Dutch speakers.
Download de dialogen en luister naar de Nederlandse gesprekken.
(s)
Download dialog tracks and listen to the Dutch conversations.
Spreek de zinnen die je hoort luid uit en herhaal ze opnieuw en opnieuw.
(n)
Repeat the phrases that you hear out loud again and again.
Bekijk oudere lessen opnieuw om ze volledig te beheersen.
(n)
Review old lessons to master them completely.
Verbeter uw luistervaardigheid door elke zin van het gesprek te herhalen met de Line-by-Line Audio Tool.
(n)
Improve your listening skills by reviewing each line of the conversation with the Line-by-Line Audio tool.
Blijf gemotiveerd door u leerproces bij te houden met het Dashboard.
(n)
Stay motivated by tracking your learning progress with the Dashboard.
Lees zinnen eerst langzaam. Lees ze dan nog een keer en verhoog uw snelheid.
(n)
Read lines slowly at first. Then re-read and increase your speed.
Stel kleine en meetbare leerdoelen met een deadline in.
(n)
Set small and measurable learning goals with a deadline.
Daag jezelf uit door moeilijkere lessen te proberen en zo sneller beter te worden.
(n)
Try harder lessons to challenge yourself and improve faster.
0 Comments
Top