Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 New Year's Resolutions

Top 10 New Year's Resolutions

Top 10 Goede Voornemens
10 Words 5 Comments
Read more.
meer lezen
Read more.
Eat healthy.
Eet gezond.
Eat healthy.
Exercise regularly.
Sport regelmatig.
Exercise regularly.
Drink less.
minder drinken
Drink less.
Learn something new.
iets nieuws leren
Learn something new.
Quit smoking.
stopen met roken
Quit smoking.
Save money.
Geld sparen.
Save money.
Lose weight.
afvallen (v)
Lose weight.
Spend more time with family.
meer tijd met de familie besteden
Spend more time with family.
studying Dutch with DutchPod101.com
Nederlands leren met Dutchpod101.com
studying Dutch with DutchPod101.com
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

DutchPod101.comVerified
Monday at 3:08 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 52% of our listeners chose saving money. Do you agree with this result? What's your New Year's resolution? Let us know in Dutch!

DutchPod101.com
Sunday at 9:04 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hoi Lucie,


Thank you as always for commenting.


Ook een heel gelukkig nieuwjaar en veel succes met het sporten en het plantendieet.👍

Ik hoop wel dat je bijbel een nieuwe vertaling heeft 😁


Jacob,

Team DutchPod101.com

DutchPod101.com
Sunday at 9:02 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hoi Chris Lemon,


Thank you for commenting and "gelukkig nieuwjaar".


Dat is een mooi voornemen! heel veel succes 👍


Jacob,

Team DutchPod101.com

Chris Lemon
Friday at 7:11 am
Your comment is awaiting moderation.

Nederlands leren is mijn vormemen

Lucie Gerritzen
Thursday at 8:43 am
Your comment is awaiting moderation.

Speel meer tennis en golf.

Volhouden mijn plant dieet.

Meer leren van de Bijbel (ik heb een Hollandse Bijbel van mijn vader)