Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Het gezin is een van de meesterwerken van de natuur.
(s)
The family is one of nature's masterpieces.
Wanneer er problemen komen , is het je familie die je steunt.
(s)
When trouble comes, it's your family that supports you.
Het gezin is de eerste essentiรซle bouwsteen van de menselijke samenleving.
(s)
The family is the first essential cell of human society.
Er bestaat niet zoiets als plezier voor het hele gezin.
(s)
There is no such thing as fun for the whole family.
Je moet je eer verdedigen. En je familie.
(s)
You have to defend your honor. And your family.
Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar; elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.
(s)
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Je kiest je gezin niet zelf. Ze zijn Gods geschenk aan jou, als wat jij voor hen bent.
(s)
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Familie is niet een belangrijk ding. Het is alles.
(s)
Family is not an important thing. It's everything.
Familie betekent dat niemand wordt achtergelaten of vergeten.
(s)
Family means no one gets left behind or forgotten.
Mijn familie is mijn kracht en mijn zwakte.
(s)
My family is my strength and my weakness.
0 Comments
Top