Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Het grootste geschenk van het leven is vriendschap, en ik heb het gekregen.
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Wandelen met een vriend in het donker is beter dan wandelen alleen in het licht.
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Een echte vriend is diegene die binnenwandelt, terwijl de rest van de wereld naar buitengaat.
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Vrienden tonen hun liefde in tijden van nood en niet in geluk.
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden. Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Niets ter wereld kan meer geprezen worden dan echte vriendschap.
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Een vriend is iemand die je totale vrijheid geeft om jezelf te zijn.
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Vrienden worden geboren, niet gemaakt.
(s)
Friends are born, not made.
Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
Mijn beste vriend brengt het beste in me naar boven.
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
0 Comments
Top