Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Een nieuwe taal is een nieuw leven.
(s)
A new language is a new life.
De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Als je met een man praat die hij begrijpt, dan gaat het naar zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, dan gaat het naar zijn hart.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Om een andere taal te hebben is als een tweede ziel bezitten.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Je kunt nooit één taal begrijpen voor je er minstens twee begrijpt.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Een andere taal is een andere kijk op het leven.
(s)
A different language is a different vision of life.
Een man die twee talen kent is twee mannen waard.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Je leeft een nieuw leven voor elke nieuwe taal die je spreekt. Als je slechts één taal kent, leef je maar één keer.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Talenkennis is de deur naar wijsheid.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
De grote remedie voor onwetendheid ... is kennis van talen.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top