Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Succes is niet definitief, falen is niet fataal: wat telt is de moed om door te gaan
(s)
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Samenkomen is een begin; samenblijven is vooruitgang; samenwerken is succes.
(s)
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Wees altijd jezelf, druk je uit, heb vertrouwen in jezelf, en ga niet op zoek naar een succesvolle persoonlijkheid om te dupliceren.
(s)
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Geduld, doorzettingsvermogen en transpiratie maken een onverslaanbare combinatie voor succes.
(s)
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Om te slagen in het leven heb je twee dingen nodig: onwetendheid en vertrouwen.
(s)
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Streef niet naar succes als dat is wat je wilt; gewoon doen waar je van houdt en in gelooft en de rest komt vanzelf
(s)
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Ik heb keer op keer gefaald in mijn leven en dat is de reden waarom ik geslaagd ben.
(s)
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Succes meet je niet aan hoe hoog iemand klimt, maar hoe hoog iemand stuitert als hij de bodem raakt.
(s)
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Succes wordt vooral door hen het hoogst geacht die het zelf niet zo ver hebben gebracht.
(s)
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
De grootte van je succes wordt gemeten door de kracht van je verlangen; de grootte van uw droom; en hoe je omgaat met teleurstellingen die je onderweg tegenkomt.
(s)
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Een succesvol mens is degene die een stevig fundament bouwt met de stenen die anderen naar hem hebben gegooid.
(s)
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
0 Comments
Top