Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Dutch
12 words
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Dutch
12 words
Ik heb niet genoeg tijd.
(s)
I do not have enough time.
Ik kan een taalcursus niet betalen.
(s)
I cannot afford to pay for a language course.
Ik heb niemand om de taal mee te oefenen.
(s)
I do not have anyone to practice the language with.
Ik ben te oud om een nieuwe taal te leren.
(s)
I am too old to learn a new language.
Ik ben er achter gekomen dat ik niet in talen ben.
(s)
I realized I am not good at languages anyway.
Ik ben te verlegen om de taal te spreken.
(s)
I am too shy to speak the language.
Ik ben te verlegen om te communiceren omdat ik veel fouten maak.
(s)
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Ik heb nog niet de beste leertechniek gevonden.
(s)
I have not found the best learning technique yet.
Iedereen spreekt Engels dus waarom zal ik er moeite voor doen ?
(s)
Everyone speaks English, so why bother?
Ik weet zeker dat ik het nooit met de juiste uitspraak zal spreken.
(s)
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Ik heb het geprobeerd voorheen te leren maar nu zit ik vast.
(s)
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Ik heb een slecht geheugen.
(s)
I have a bad memory.
0 Comments
Top