Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases for Talking to Your Doctor
20 words
Word Image
Useful Phrases for Talking to Your Doctor
20 words
Ik heb een afspraak voor vandaag.
(s)
I have an appointment for today.
Hoe voelt u zich vandaag?
(s)
How are you feeling today?
Niet echt goed.
(s)
Not very well.
Ik denk dat ik mijn linkerenkel heb verstuikt.
(s)
I think I sprained my left ankle.
Ik voel een scherpe pijn in mijn rechterknie.
(s)
I feel a sharp pain in my right knee.
Mijn knie doet pijn.
(s)
My knee is aching.
Ik heb een beetje een zere keel.
(s)
My throat hurts a little.
Ik heb een vreselijke buikpijn.
(s)
I have a terrible stomachache.
Ik ben mijn eetlust verloren.
(s)
I've lost my appetite.
Ik heb uitslag op mijn arm.
(s)
I have a rash on my arm.
Heb je last van hoesten?
(s)
Do you have a cough?
Ik word heel snel moe.
(s)
I get tired very quickly.
Doet het pijn als ik hier druk?
(s)
Does it hurt when I press here?
Gebruik dit medicijn en neem rust.
(s)
Take this medicine and rest.
U heeft mogelijk een operatie nodig.
(s)
You might need surgery.
Ik heb een medische verklaring nodig.
(s)
I need a medical certificate.
Ik zou graag een second opinion willen hebben.
(s)
I'd like to get a second opinion.
Dat is een opluchting!
(s)
That's a relief!
Kom volgende week alstublieft terug voor een controle.
(s)
Please come back next week for a check up.
Bedankt, ik zal de datum van mijn bezoek bevestigen.
(s)
Thank you, I will confirm the date of my visit.
0 Comments
Top