Start Learning Dutch in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
Je ziet er geweldig uit.
(e)
You look great!
Hoe staat het ermee?
(s)
How are things?
Wat een toeval!
(s)
What a coincidence!
Dat is geweldig!
(s)
That's great!
Goed voor je!
(s)
Good for you!
Hoe gaat het met je?
(s)
How are you?
Gaat alles goed?
(s)
Is everything going fine?
Je zult dit niet geloven!
(s)
You won't believe this!
Ik heb je in tijden niet meer gezien.
(s)
I haven't seen you for ages.
Dat is verschrikkelijk!
(s)
That's terrible!
Ik kan je beter laten gaan.
(s)
I'd better let you go.
Heb je het nieuws van vandaag vernomen?
(s)
Did you catch the news today?
Het is lekker weer buiten, vind je niet?
(s)
Nice day outside, isn't it?
Heb je lang moeten wachten?
(s)
Have you been waiting long?
Het is goed om je hier te hebben!
(s)
It's good to have you here!
Wat brengt je hier?
(s)
What brings you here?
Vind je het goed als ik dat vraag?
(s)
Do you mind me asking?
Kom je hier uit de buurt?
(s)
Are you from around here?
Ik heb je hulp nodig met deze kwestie.
(s)
I need your help with this matter.
Veel plezier!
(s)
Have fun!
0 Comments
Top