Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Oud en Nieuw: Nieuwjaar in Nederland
Net als in de meeste andere delen van de wereld, hebben de Nederlanders hun eigen manier om het nieuwe jaar te vieren. Dit bestaat uit een aantal verschillende activiteiten, waarbij het voornamelijk draait om gezellig tijd door te brengen met vrienden en familie.
De Nieuwjaar is in Nederland veruit de luidste feestdag die gevierd wordt, vaak zo luid als de 4de juli vieringen in de Verenigde Staten. Ze steken vuurwerk af, gooien rotjes en maken luide knallen tijdens het vieren. Het vuurwerk gaat precies om middernacht af, en iedereen begint elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Het vuurwerk duurt meestal een uur of twee!
Tijdens de vooravond op oudejaarsavond, doen families vaak spelletjes of kijken samen televisie. Veel Nederlandse cabaretiers geven daarbij hun commentaren op het jaar. En natuurlijk is eten ook een belangrijk onderdeel van de vieringen. Een van dingen waar de meeste Nederlanders van smullen op deze avond is de oliebol, ook wel bekend als de Nederlandse donut.
En een paar heel moedige Nederlanders nemen bij deze gelegenheid graag een duik in het ijskoude water van de Noordzee bij Den Haag. Dit heet dan de Nieuwjaarsduik, en ze doen het precies om twaalf uur 's middags op Nieuwjaarsdag. Het lijkt veel op de ijsbeerduik, die vaak in de Verenigde Staten op verschillende momenten gehouden wordt tijdens het winterseizoen.
Een ander meer ernstig gevolg van het vieren in Nederland is wanneer er relletjes uitbreken. Soms maakt men ook vreugdevuren van de kerstbomen die in de huiskamer stonden. De overheid is uiteraard nogal bezorgd om de veiligheid tijdens deze dagen.

Comments

Hide