Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kerstfeest—Kerst vieren in Nederland
Het Kerstfeest ziet er in Nederland eigenlijk heel anders uit dan in de Verenigde Staten. Natuurlijk bij ons in de Verenigde Staten begint de vakantiesfeer meestal rond Thanksgiving, waardoor de kerstdagen ongeveer een maand lang duren, maar de Nederlanders houden er een heel andere manier vieren op na.
Net als in de Verenigde Staten, viert men met Kerstmis de geboorte van Jezus Christus. Maar de Nederlanders vieren dat twee volle dagen, op de 25ste en 26ste december. Sinterklaas heeft zijn eigen feest, die gescheiden is van Kerstfeest en op de 5de december wordt gevierd. De eigenlijke feestdag valt op 6 december. In Nederland heet dit niet Santa Claus, maar Sinterklaas, of Sint Nicolaas.
Dit is de dag waarop de kinderen in Nederland het grootste deel van hun cadeautjes ontvangen, terwijl het kerstfeest zich meer richt op het vieren van de geboorte van Jezus Christus. Net als in de Verenigde Staten, gaat kerstfeest vieren samen met glazen bollen, linten, klokken, kaarsen, en andere soorten decoraties en versieringen, die Amerikanen doorgaans rond Kerstmis pas zien. De Nederlanders zetten daarbij ook kerstbomen op en hangen die vol met slingers en lampjes.In de Verenigde Staten gebruiken de Amerikanen veel rood en groen bij Kerstmis, maar in Nederland worden bij het kerstfeest de kleuren groen, rood, zilver, goud en wit allemaal op grote schaal gebruikt.
Kerstfeest wordt echt met de familie gevierd, en heel wat Nederlandse gezinnen gaan 's avonds laat op de 24ste december naar de kerk. Anderen blijven gewoon ontspannen thuis in plaats van naar de kerk te gaan. Natuurlijk gaat iedereen uitgebreid eten met Kerstmis, en op de 25ste wordt het vaak een groot grilfeest. De tweede kerstdag worden dan de restjes opgegeten, familie bezocht of maakt men een uitstapje om zich te ontspannen en plezier te hebben.

Comments

Hide