Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pasen—Paasdagen in Nederland
Er zijn veel overeenkomsten in de manier waarop de Nederlanders en Amerikanen Pasen vieren, maar er zijn ook nogal wat verschillen. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten, is Goede Vrijdag ook voor velen een vrije dag, maar de Nederlanders vieren Paaszondag en Paasmaandag. Nederlandse kinderen vieren ook Pasen met het versieren van eieren en het zoeken van verborgen paaseieren. De paasmaaltijd is meestal een brunch op Paaszondag. De Nederlanders versieren soms wilgentakken door er chocolade-eieren en andere versieringen in op te hangen.
De Paastijd begint op Vastenavond, ook bekend als carnavalsdag, dat is de dag voor de start van het vasten. Carnavalsdag is de enige dag in het jaar dat mensen in Nederland zich verplicht voelen om zich zo dwaas mogelijk te gedragen. De Nederlanders houden ook veel van dansen op carnaval en kiezen in elke stad een Prins Carnaval.
In Nederland begint de paaseitraditie pas echt met Palmzondag, de zondag voor Paaszondag. Dit is de dag dat kinderen traditioneel naar de lokale boerderijen trekken om eieren voor Pasen te verzamelen. Ze nemen een versierde palmtak mee die hen zogenaamd helpt bij het vinden van eieren.
Na een dag van feesten met zoete broodjes, chocolade-eieren, gerookte zalm en paling, genieten de Nederlanders meestal van een dag met eierspellen op Paasmaandag. Dit is de dag waarop er ijverig naar paaseieren wordt gezocht, in tegenstelling met de Verenigde Staten, waar dat op voorhand gebeurt. Oudere kinderen nemen ook deel aan wedstrijden in eieren kraken.

Comments

Hide