Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Koninginnedag in Nederland
Queen's Day staat in Nederland bekend als Koninginnedag, een belangrijke nationale feestdag ingesteld om de verjaardag van de koningin te vieren. De feestdag is vastgelegd op 30 april, en het is waarschijnlijk de meest populaire dag die in Nederland wordt gevierd. Om een idee te krijgen van wat Koninginnedag in Nederland inhoudt, kunt u denken aan New Orleans tijdens de Mardi Gras. Dit is precies waar Amsterdam op lijkt tijdens Koninginnedag.
30 april was eigenlijk de verjaardag van koningin Juliana, die koningin was vóór koningin Beatrix. De traditie om Koninginnedag te vieren op 30 april blijft bestaan tot op vandaag. De eerste Koninginnedag werd gehouden op 13 augustus 1885; dat was de 5de verjaardag van prinses Wilhelmina. In die tijd stond het bekend als Prinsjesdag, en toen ze eenmaal op de troon zat werd de feestdag omgedoopt tot Koninginnedag. Toen Juliana, de dochter van koningin Wilhelmina, koningin werd, werd de feestdag verplaatst naar 30 april. En het wordt nog steeds op die dag gevierd tijdens de regering van koningin Beatrix, de dochter van koningin Juliana.
Op Koninginnedag houden de Nederlanders ook een vlooienmarkt. Dat is in feite hetzelfde als een rommelmarkt in de Verenigde Staten. De lokale bevolking bieden op de vlooienmarkt tweedehands spullen aan om te verkopen. Sommigen onder hen verkopen deze artikelen vanuit de koffer van hun auto. Dit is de enige dag in het jaar dat deze vorm van straatverkoop is toegestaan. Men heeft geen vergunning nodig en hoeft geen belasting te betalen over deze items. De Jordaan, een volksbuurt in Amsterdam is de meest populaire plaats voor de vlooienmarkt verkoop op Koninginnedag.

Comments

Hide