Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sinterklaasavond in Nederland
Sinterklaasavond is de avond vóór Sinterklaas, dat is 6 december. De meeste Nederlandse kinderen krijgen het grootste deel van hun cadeautjes op 5 december, en dat is Sinterklaasavond. Om hun geschenken te kunnen ontvangen, zetten de kinderen hun klompen uit, en die vult Sint Nicolaas dan met lekkers en cadeautjes. Als de kinderen wortelen en hooi in hun schoenen achterlaten voor het paard van Sint-Nicolaas, rekenen ze erop dat hij ook snoep en andere zoete lekkernijen voor hen achterlaat.
Net als met Kerstmis in de Verenigde Staten, worden op Sinterklaasavond de geschenken mooi verpakt met papier. Sommige mensen kiezen ervoor om ze ergens te verbergen.De geschenken komen meestal met een label dat een rijmpje bevat over de ontvanger van de gift en gaat dan over een van zijn of haar tekortkomingen. Het accent op deze feestdag ligt op het verrassen van vrienden en familie in plaats van gewoon maar geschenken te geven aan elkaar.
Op Sinterklaasavond, komen families samen voor feestjes en het uitwisseling van geschenken. Kinderen zingen liedjes en wachten angstig op het verschijnen van Sinterklaas. Er wordt ook volop gefeest en warme chocolademelk gedronken om het leven van de echte Sint Nicolaas te vieren, die bekend stond voor het geven van geschenken aan kinderen.

Comments

Hide