Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sint Maarten in Nederland
De dag van Sint Maarten wordt in heel veel delen van Europa gevierd, waaronder Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. Deze feestdag wordt ook het feest van St. Martin of het feest van Sint Martinus van Tours genoemd. Het valt samen met het ogenblik waarop tarwezaden in de velden werden gezaaid. Landarbeiders woonden dan doorgaans jobbeurzen bij waar ze nieuwe jobs voor het volgende seizoen konden vinden.
De feestdag valt op 11 november, en herdenkt een Romeinse soldaat die als volwassene gedoopt werd en later monnik werd. Een van de belangrijkste tradities die men op de Dag van Sint Maarten in Nederland ziet, is een lantaarnoptocht. Kinderen dragen papieren lantaarns en kaarsen, wandelen door de straten en zingen liedjes over Sint Maarten. In sommige landen, leidt een man op een paard de stoet, maar in Nederland is de traditie een beetje anders.
Nederlandse kinderen doen in feite iets wat lijkt op wat Amerikaanse kinderen doen voor Halloween. Ze gaan van huis tot huis en zingen liedjes in ruil voor snoep. Wat interessant is aan de Dag van St. Maarten is het feit dat het op zo'n grote schaal gevierd wordt in Nederland en andere landen, ook binnen de protestantse kerk, die anders niets met heiligen te maken wil hebben of iemand heilig vindt.
Sint Maarten is een dag vol met snoep en zoetigheden voor de kinderen, en er bestaan veel tradities in verschillende landen over de hele wereld. Net als met kerstmis, kunt u zien hoe elke cultuur haar eigen levensstijl in die feestdagen injecteert.

Comments

Hide