Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Bevrijdingsdag in Nederland
In Nederland valt Bevrijdingsdag op 5 mei. De dag is waarop de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Troepen uit Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië kwamen die dag het land binnen, en de bevelhebbers bereikten een akkoord om Nederland van de nazi's te bevrijden. Deze dag werd pas een nationale feestdag in 1990; daarvoor werd het slechts eens in de vijf jaar gevierd.
De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog begint eigenlijk al de dag ervoor, met de herinnering aan de gesneuvelden. Op deze dag gedenkt men de mensen die gestorven zijn en hun leven gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Een van de belangrijkste trefpunten voor deze herdenking is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een andere grote ceremonie wordt bij het Nationaal Monument in Amsterdam gehouden.
Heel Nederland door houden de Nederlanders ook festivals en andere vieringen, zoals traditionele militaire parades, waar veel veteranen op militaire voertuigen rijden. Vaak is er ook een groet met kanonschoten en een show van valschermspringen. Daarnaast worden concerten gehouden in steden en dorpen door heel Nederland. Vrijheidsambassadeurs worden benoemd, die vaak via de lucht naar de concerten worden gebracht. De Nederlanders hangen vaak de vlag van hun land uit in deze belangrijke tijd van herinnering. Ook worden er op de televisiezenders oorlogsfilms gespeeld.
Bevrijdingsdag is iets wat de meeste mensen over de hele wereld kunnen begrijpen en respecteren. De datum van deze dag verschilt meestal van land tot land. De meeste landen hebben op de een of andere manier hun eigen bevrijdingsverhalen.

Comments

Hide