Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pinksteren in Nederland
Pinksteren wordt gevierd in heel Nederland. Deze christelijke feestdag herinnert het neerdalen van de heilige geest op de christenen in de tijd van de apostel Paulus volgens de gebeurtenissen in het boek Handelingen. Pinksteren wordt gekenmerkt door veel openlucht muziekfestivals, vakanties en andere outdoor activiteiten. In de Verenigde Staten vieren maar weinig mensen echt Pinksteren, hoewel de meeste christenen het op zijn minst erkennen als onderdeel van de geschiedenis.
In Nederland maken veel mensen er een punt van om naar de kerk te gaan op Pinksterdag, zelfs als ze anders niet veel naar de kerk gaan. Het is ook een dag om te genieten van het buitenleven met fietsen of wandelen. Omdat deze feestdag in de lente valt, wordt het doorgaans door de mensen gebruikt om van het frisse lenteweer te genieten. De feestdag valt 10 dagen na Hemelvaart, en daarmee zeven weken na Paaszondag.
Er worden ook nog steeds enkele tradities beoefend doorheen heel Nederland. In sommige gebieden, kiezen de ongetrouwde mannen van een stad een Pinksterbruid, dat is een ongehuwd meisje dat ook in die stad woont. De bewoners versieren haar met bloemen en plaatsen een kroon op haar hoofd. Dan leidt ze een processie door de stad waarmee een tijd aanbreekt waarop van oudsher koppels werden gevormd. Veel Nederlandse paren komen in deze tijd samen, dus het is een populaire tijd van het jaar voor verlovingen of het begin van een relatie.
Kinderen vieren Pinksteren door rond een paal te dansen en er linten omheen te slingeren in een kleurrijk patroon.

Comments

Hide