Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tweede Kerstdag in Nederland
December is gewoon vol van feestdagen voor mensen in Nederland. Er is Sinterklaasavond en de Sinterklaasdag in het begin van de maand, en vervolgens eerste en tweede kerstdag tegen het einde van de maand. Tweede kerstdag valt op 26 december, dus uiteraard de dag na Kerstmis. Tweede kerstdag is daarnaast ook wel bekend als Dag van de heilige Stefaan.
De meeste mensen in Nederland brengen de tweede kerstdag door op vrijwel dezelfde manier als kerstdag zelf. Ze besteden veel tijd aan koken, eten, en tijd doorbrengen met de familie. Zij kunnen ook kiezen om tijd buiten door te brengen, met een wandeling of een fietstocht. Kerstmarkten vindt men ook overal, dus sommige mensen kiezen ervoor om die te bezoeken of gaan naar andere vormen van entertainment op zoek, zoals een film, theater, concert of musical. Er zijn zelfs mobiele ijsbanen in sommige delen van Nederland.
Wie op vakantie gaat tijdens de wintermaanden zet die meestal in op tweede kerstdag. Nederland ligt op deze dag vrijwel stil, zodat banken en veel bedrijven gesloten zijn. Het grootste verschil tussen Kerstmis en tweede kerstdag is het feit dat met kerst de geboorte van Jezus wordt gevierd, terwijl tweede kerstdag niets met religie te maken heeft.
Behalve dan voor mensen die tweede kerstdag vieren als de Dag van de heilige Stefaan; die herinnert aan een man die leefde in de tijd van Jezus en bekend stond om het geven van financiële hulp aan weduwen en andere behoeftigen binnen de kerkgemeenschap. Sint Stefaan was een martelaar die ter dood werd gestenigd.

Comments

Hide