Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

De Amsterdamse Grachten
Een van de meest mooie kanten van Amsterdam zijn natuurlijk haar grachten, en die zijn werkelijk overal. De stad staat daarom ook bekend als het 'Venetië van het Noorden' en veel van die grachten zijn er al sinds het begin van de 14de eeuw. Andere kanalen dateren uit de 17de eeuw, toen de stad op een hoogtepunt was.
Vandaag zijn er ongeveer 90 eilanden en meer dan 1200 bruggen verspreid over de stad Amsterdam. De grachten waaieren uit vanaf het centrum van de stad en eindigen in gebieden die vroeger werden gebruikt om voertuigen parkeren omdat die niet in de stad werden toegelaten. In feite zijn de grachten vandaag nog steeds een van de beste manieren om zich in de stad te verplaatsen. U zult ondervinden dat openbaar vervoer via de grachten de beste manier is om de toeristische bestemmingen in heel Amsterdam te bereiken.
Men ziet ook veel van de speciale evenementen in de stad plaatsgrijpen op de kanalen, zoals bootparades en schaatsen. Er is echter één ding wat je niet ziet—mensen die zwemmen in de grachten. Bewaar uw zwemkleding voor andere bestemmingen in Nederland, omdat woonboten hun afvalwater in de grachten dumpen. Het goede nieuws hierbij is dat de grachten drie keer per week worden gespoeld, dus slechte geurtjes komen niet uit de grachten. U zou niet eens weten wat er daar aan de hand is!
De vier nieuwste grachten zijn de Brantasgracht, Seranggracht, Majanggracht, en Lamonggracht. Die worden geflankeerd door enkele van de meest interessante en innovatieve huizen in Amsterdam.

Comments

Hide