Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Volendam
De stad van Volendam ligt in het noordelijke deel van de Nederland. Volendam is een belangrijke toeristische bestemming, vooral voor degenen die geïnteresseerd zijn in visserij. Traditie is ook zeer belangrijk in de stad; de vrouwen dragen er nog steeds traditionele kleding. Reizigers die willen zien hoe een aantal van de meest herkenbare vormen van traditionele Nederlandse kleding nog echt wordt gedragen, moeten absoluut in Volendam stoppen, hoewel het aantal mensen dat nog traditionele Nederlandse kleding draagt steeds blijft afnemen. Naast de vrouwen die nog traditionele kleding dragen, is er ook een museum dat meer over de geschiedenis en stijl van de traditionele Nederlandse kleding vertelt.
Volendam was oorspronkelijk een deel van de haven bij de grotere stad Edam, maar toen de haven niet meer nodig was, werd het land drooggelegd en Volendam gebouwd. De naam betekent eigenlijk "gevulde dam" in het Nederlands.
De stad heeft door de jaren heen verschillende identiteiten gekend. Vandaag is het nog grotendeels een stad van vissers en boeren, hoewel het ook in het begin van de jaren 1900 is uitgegroeid tot een toevluchtsoord voor kunstenaars. Zowel Pablo Picasso en Pierre-Auguste Renoir verbleven enige tijd in de stad om te ontspannen. Volendam is ook een zeer religieuze stad, waar de meeste bewoners tot de rooms-katholieke kerk behoren. Ook een belangrijk deel van de katholieke bisschoppen en missionarissen kwamen uit deze stad.
De stad is vanuit Amsterdam gemakkelijk bereikbaar met de bus. Een paar bedrijven bieden redelijk geprijsde daguitstappen aan vanuit Amsterdam, die meestal Volendam, Edam en Marken omvatten. Tenslotte is er ook een veerboot die Volendam en Marken met elkaar verbindt.

Comments

Hide