Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Flodder
De Nederlandse komedie Flodder gaat over een familie uit de lagere klasse die deelneemt aan een sociaal experiment door naar een buurt van een hogere klasse te verhuizen. Natuurlijk zijn de Flodders niet in staat om zich daar in te passen, en een komedie volgt. Dick Maas regisseerde de film, met Rene Van't Hoff, Nelly Frijda, Huub Stapel en Tatjana Simic in de hoofdrollen.
De familie Flodder krijgt de gelegenheid om naar een upper-class buurt te verhuizen nadat werd ontdekt dat het huis van de overheid waar ze woonden eigenlijk op de top van een stortplaats voor giftig afval ligt. Een maatschappelijk werker in de gemeenschap suggereert dat ze de familie naar een rijke buurt verhuizen om te zien of de upper-class omgeving tot positieve veranderingen voor de disfunctionele familie zou leiden.
De familie past niet in dat milieu, dus beginnen hun buren een zoektocht om zich van hen te ontdoen. Ondertussen zijn de leiders van de overheid op zoek naar een andere plaats voor de Flodders vanwege al de problemen waar ze in de buurt voor zorgen, maar Johnny, een van de Flodders' zonen, kondigt aan dat hij verloofd is met de vrouw van een van hun rijke buren.
Als de regering dan eindelijk een andere plaats voor de familie vindt, hoort Ma Flodder dat haar grootvader onlangs overleed en haar een hoop geld heeft achtergelaten. Ze besluiten het huis waar ze in leven te kopen, tot groot ongenoegen van hun welvarende buren. Het verlovingsfeest voor hun zoon en zijn verloofde zorgt ervoor dat de buren een leuke, maar luidruchtige tijd hebben op het feest. Nog voor het feest ten einde is, crasht de echtgenoot van de verloofde van hun zoon uiteindelijk een militaire tank recht in hun huis. Op een echte komische manier, vinden de Flodders dit hilarisch, en daarmee eindigt de film.

Comments

Hide