Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Turks Fruit
Turks Fruit, ook bekend als Turkish Delight, is een Nederlandse film over de romantische relatie tussen een jonge vrouw en een kunstenaar. Paul Verhoeven regisseerde deze film in 1973, met Monique van de Ven en Rutger Hauer in de hoofdrollen.
De film begint met Eric, een beeldhouwer, die ontwaakt uit een droom. Hij is verstoord en het duurt niet lang voordat we ontdekken dat hij zojuist met Olga heeft gebroken. Eric ontmoette Olga tijdens het liften. De twee gingen samenleven, en hoewel Olga's moeder tegen het huwelijk was, trouwden ze uiteindelijk wel. Ze vond dat Eric geen goede match voor Olga was omdat hij uit een lagere sociale klasse kwam.
Naarmate de relatie tussen Eric en Olga verder gaat, begint ze vreemder en vreemder te doen. Het eindigt in een vechtpartij en Olga vertrekt nadat Eric haar slaat. Eric haalt heel zijn atelier uit elkaar en vernietigt elke herinnering aan Olga die hij tegenkomt.
Als de flashback eindigt, blijft Eric Olga van tijd tot tijd zien, en ze blijft zich vreemd gedragen. Haar familie staat Eric niet toe haar te zien totdat hij teruggaat om een echtscheiding aan te vragen. Na de scheiding, trouwt Olga met een zakenman uit Amerika, maar die relatie duurt niet lang, zodat ze terugkeert naar haar vaderland.
Aan het einde van de film loopt Eric Olga nog een keer tegen het lijf en ze doet nog steeds raar. Ze valt en hij brengt haar naar het ziekenhuis. Op dat moment horen we dat ze een hersentumor heeft, maar het is te laat om haar leven te redden. Eric blijft van haar houden tot aan het einde van haar leven en hij brengt haar Turks fruit want dat is het enige soort voedsel dat ze nog wil eten.
Turks Fruit kreeg een Oscar voor Beste Buitenlandse Film in 1973 en werd in 1999 erkend als de Beste Nederlandse Film van de Eeuw.

Comments

Hide