Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wat Zien Ik
De Nederlandse film Wat Zien Ik, in het Engels ook bekend onder de titels Dagboek van een Hoer en Zaken zijn zaken, gaat over het leven van twee prostituees die in de Rosse Buurt van Amsterdam wonen. Twee boeken van Albert Mol vormen de basis voor de film, die de prostituees Nel en Greet volgen. De hoofdrollen gingen naar Sylvia de Leur, Ronnie Bierman, Jules Hamel, en Piet Römer. Paul Verhoeven regisseerde de film.
Greet speelt een verscheidenheid aan rollen op verzoek van haar klanten, en de film portretteert velen onder hen als een deel van een enigszins komisch onderzoek naar de seksuele identiteit. Maar aan de andere kant, met Greet's vriendin Nel, richt de film zich op slechts een paar relaties en belicht vooral de aspecten van uitbuiting en misbruik in haar beroep. Na het lezen van een contactadvertentie in de krant, gaat Nel, met de aanmoediging van haar vriendin Greet, hierop in en ontwikkelt een meer conventionele relatie met een man namens Bob. Nadat ze zwanger wordt van Bob, beslissen de twee om te trouwen.
Greet slaagt er niet in het prostitutieleven achter zich te laten, hoewel ook zij een romantische liefdesrelatie ontwikkelt met een (getrouwde) man die Piet heet. De twee beginnen een enigszins conventionele relatie en Piet geeft Greet verschillende tekens van echte affectie. In een ironische draai komt Piet er wat later achter dat zijn vrouw zwanger is, en neemt het besluit om hun relatie te stoppen. Terwijl de zwangerschap voor haar vriendin een ontsnapping uit de wereld van de prostitutie biedt, wordt in Greet's geval haar rol als een marginale figuur in de samenleving erdoor bevestigd. Als ze uit elkaar gaan, vraagt Greet aan Piet om, indien zijn kind een meisje blijkt te zijn, haar de naam "Greet" te geven in navolging van haar. Op het einde wordt Greet toch afgebeeld als iemand met de nodige kracht en gezag, wanneer ze in staat is om een van haar klanten het huwelijksfeestje van Nel te laten opruimen.

Comments

Hide