Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Keetje Tippel
De Nederlandse film Keetje Tippel werd uitgebracht in 1975, en het verhaal is afkomstig uit memoires van de Nederlandse auteur Neel Doff. Toen deze film werd gemaakt, was het de duurste film die ooit in Nederland werd geproduceerd. Paul Verhoeven regisseerde de film, met Rutger Hauer en Monique van den Ven in de hoofdrollen.
Het verhaal speelt zich af in 1885 en verteld Keetjes reis naar Amsterdam met haar familie. Ze leefden in armoede in hun kleine dorp, en ze hoopten een beter leven te vinden in de stad. Keetje begint al snel na hun aankomst in een kleurstoffabriek te werken, maar de directeur van het bedrijf ontslaat haar als ze weigert zich te onderwerpen aan zijn pesterijen. Daarna belandt ze in een baan bij een hoedenwinkel, maar als ze voor de hoedenwinkel een keer stopt in een bordeel, verneemt ze dat haar zus daar als een prostituee werkt. Diezelfde avond wordt ze zelf verkracht door de eigenaar van de hoedenwinkel waar ze werkt, en uit wraak breekt ze de vitrine.
Ondertussen probeert Keetjes vader de familie te ondersteunen met het magere loon dat hij ontvangt voor het werk in een lokale fabriek, en de oudere zus van Keetje zoekt soelaas in alcohol, en wordt uiteindelijk zo dronken dat ze niet langer in staat is nog als prostituee te werken. Uit wanhoop vertelt Keetjes moeder dat zij nu als prostituee moet gaan werken om de familie te ondersteunen.
Via haar nieuwe baan, ontmoet Keetje een kunstenaar namens George die op zoek is naar een model voor zijn portretten. Hij stelt haar uiteindelijk voor aan een paar mannen, Andre en Hugo. Ze begint een relatie met die laatste, waarbij ze terecht komt in het relatief confortabele leven van de middenklasse totdat haar verleden haar weer achtervolgt en Hugo beslist dat de relatie moet eindigen. Na Hugo te hebben verlaten, loopt ze George en Andre tegen het lijf tijdens een socialistische optocht. Andre werd gewond toen de politie arriveerde om het protest te breken. Terwijl Keetje hem verzorgt en hem terug er bovenop helpt, wordt het langzaam duidelijk dat zich tussen hen een relatie ontwikkelt.

Comments

Hide