Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ciske de Rat
De versie uit 1984 van de Nederlandse film Ciske de Rat is een remake van de eerdere film met dezelfde naam, en was gebaseerd op twee delen uit een trilogie van boeken van Piet Bakker. De boeken werden gelezen in 10 verschillende landen over de hele wereld, en in aanvulling op twee verschillende versies van film, werd er ook een musical en een tv-serie gemaakt van de boeken.
Hoewel de versie uit 1955 van de film de nummer drie blijft op de lijst van films met het hoogste kassucces uit de Nederlandse filmgeschiedenis, is de versie uit 1984 eigenlijk meer bekend. De versie uit 1984 is eigenlijk de 9de beste film op basis van kassa-opbrengst sinds 1945, waardoor het de enige film is die op die lijst twee van de top 10 plaatsen bekleedt.
Guido Pieters regisseerde de versie uit 1984, met Danny de Munk als Ciske, Willeke van Ammelrooy als moeder Ciske, en Herman Van Veen als Bruis, Ciske's leraar. Aan het begin van de film, wordt Ciske voorgesteld als een onruststoker die ook om mensen lijkt te geven. Hij giet inkt over het hoofd van zijn leraar, en toch, als een door polio verlamde jongen naar zijn school wordt overgeheveld, hij is de enige die aardig tegen hem is.
Ciske's vader is een zeeman, die de meeste van de tijd weg op zee is , en zijn moeder, die misbruik van hem maakt en hem verwaarloost, leidt een ontuchtige levensstijl in afwezigheid van zijn vader. Ciske belandt in een inrichting omdat zijn moeder hem heeft overgegeven en ze probeert Ciske's leraar ervan te weerhouden om hem te helpen. Ciske's vader scheidt uiteindelijk van zijn moeder en gaat een relatie aan met een andere vrouw, en Ciske probeert om voor zijn vader zijn moeder te bespioneren, zodat hij kan de voogdij over Ciske kan krijgen. Dit leidt alleen tot meer problemen voor de jongen, en eindigt met het doden van zijn moeder.

Comments

Hide