Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Frans Hals
De Nederlandse schilder Frans Hals leefde tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw en is het meest bekend om zijn kenmerkende penseelvoering. Kunstkenners weten dat hij meestal geen schetsen neerzette op zijn doeken, voordat hij begon te schilderen, maar ze zien wel hoe hij zorgvuldig in lagen werkte. Zijn nauwgezette manier van verf op het doek neer te zetten was anders dan alle andere schilders van zijn tijd.
Hals werd in Antwerpen geboren in 1580 of 1581, en een van zijn vroegste betaalde banen was als kunstrestaurateur. Hij wilde zelf pas gaan schilderen toen hij was meer dan dertig was, en een paar jaar later, in 1616, maakte hij zijn eerste groepsportret, een stijl waar hij bekend om staat. Het banket van de officieren van de St. George compagnie is een enorm levensgroot portret van een grote groep. Hals werd later bekend om zijn portretten van grote groepen, hoewel zijn meest bekende portret waarschijnlijk dat van René Descartes is.
Hals schilderde ook portretten van veel rijke inwoners van Amsterdam. Hij streefde altijd naar realisme met een vleugje vrijheid in zijn penseelstreken. Vandaag zijn de schilderijen van Hals te zien in musea over de hele wereld, onder andere het New York Metropolitan Museum of Art, het Louvre, en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Hals is niet gekend voor landschapsschilderijen, en dit is niet ongebruikelijk want de Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw waren meestal gespecialiseerd in een bepaald aspect van de schilderkunst. Tussen 140 en 250 schilderijen worden aan Hals toegeschreven, afhankelijk van de kunsthistoricus waaraan je het vraagt.

Comments

Hide