Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jacob van Ruisdael
Jacob van Ruisdael komt uit een familie van kunstenaars; met name zijn vader Isaak van Ruysdael en zijn oom, Salomon van Ruysdael, waren beiden landschapsschilders. Van Ruisdael werd geboren in Haarlem in 1628, en hij was zeer bekend voor zijn werk in Amsterdam. Hij had een zeer succesvolle studio, maar eindigde zijn leven in armoede, ondanks het feit dat ten minste 450 schilderijen en meer dan honderd tekeningen aan hem worden toegeschreven. Van Ruisdael was een doopsgezinde, en via deze sekte was hij in staat om toegelaten te worden in het armenhuis in Haarlem in 1681, waar hij van de liefdadigheid kon leven, en hij een jaar later stierf.
Het grootste deel van Ruisdael's werk zijn bosgezichten en zijn voorstelling van bomen en verschillende soorten gebladerte worden door deskundigen als buitengewoon omschreven. Daarnaast maakte hij ook een groot aantal kustlandschappen en zeegezichten. Deskundigen verklaren dat Ruisdael, in plaats van bomen alleen als onderdeel van het landschap te gebruiken, hij vaak de bomen tot het belangrijkste onderwerp van het schilderij maakte, doordrongen met een eigen ziel.
Van Ruisdael liet naast schilderijen ook een aantal etsen na. Hij reisde door Europa om inspiratie op te doen voor zijn werk. Hoewel we niet precies weten waarheen hij reisde, wijzen de onderwerpen van zijn schilderijen en etsen erop dat hij zo ver als Duitsland en Noorwegen ging. Sommige deskundigen zijn van mening dat hij nooit in Noorwegen is geweest, maar zijn eigen versie maakte van een aantal werken van Van Everdingen, die duidelijk een van zijn belangrijkste invloeden vormde, samen met Rembrandt.

Comments

Hide