Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jan van Scorel
Jan van Scorel werd in 1495 in Schoorl geboren, een stad in het noorden van Nederland. Hij was een van de eerste schilders uit het noorden van Nederland die naar Italië ging. Hij wordt daarom gezien als de man die de beweging van de Italiaanse Hoog-Renaissance in Nederland introduceerde.
Over zijn leven is niet veel bekend, maar zijn lijst van verwezenlijkingen is vrij lang. Behalve een succesvol schilder, was hij ook een predikant, dichter en muzikant, en heeft hij zelfs geliefhebberd in de archeologie. Kunsthistorici geloven dat hij begon is bij de Meester van Alkmaar. Hij werkte in zijn jonge jaren ook samen met een aantal van zijn collega-kunstenaars in Haarlem, maar reeds vroeg in de twintig begon hij door Europa te reizen.
Plaatsen waar hij zeker gewerkt heeft zijn o.a. Venetië, Neurenberg, delen van Oostenrijk en Rome. Ook maakte hij een pelgrimstocht naar het Heilige Land, en stopte in Jeruzalem tijdens zijn reizen. Na zijn pelgrimstocht, ging hij terug naar Rome en ontmoette hij paus Adrianus VI, een Nederlander, die hem aanstelde tot hofschilder van het Vaticaan. Tijdens zijn verblijf in Italië, werd van Scorel sterk beïnvloed door Rafaël en Michelangelo. In feite werd hij de bewaker van de Belvedere binnenplaats na Raphael. De binnenplaats was een van de belangrijkste onderdelen van het Vaticaan, en kwam tot ontwikkeling tijdens de Italiaanse Hoog-Renaissance.
Tijdens zijn dertiger jaren kwam Scorel terug naar Nederland, en bracht de Italiaanse Hoog-Renaissance met zich mee toen hij zich vestigde als een kunstenaarsleraar.

Comments

Hide