Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jan Vermeer
Nederlandse schilder Jan Vermeer staat bekend om zijn rijke schilderijen die het leven van de middenklasse in Nederland uitbeelden. Vermeer was niet een erg productieve schilder, en vandaag zijn er minder dan 40 schilderijen aan hem toegeschreven. De meeste van zijn schilderijen bevatten geel en korenbloem-blauw, en zijn het meest bekend om de manier waarop hij licht in zijn schilderijen gebruikte.
Er zijn weinig details bekend over het leven van Vermeer en wat bekend is, komt uit openbare registers. Een historicus heeft Vermeer de bijnaam "De Sfinx van Delft" toebedeeld omdat er zo weinig bekend is over hem. Wel weten we dat hij werkte tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw en dat hij in oktober 1632 werd gedoopt in de Hervormde Kerk in Delft.
Vermeer's vader was een kunsthandelaar en Vermeer nam diens bedrijf over na zijn dood in 1652. Een jaar later trouwde hij met een katholiek meisje met een rijke moeder en zijn schoonmoeder oefende heel wat druk op hem uit om zich tot het katholicisme te bekeren voordat ze trouwden. Er bestaat twijfel over of hij zich wel ooit echt heeft bekeerd. Wat later kwamen ze bij zijn schoonmoeder inwonen. Vermeer en zijn vrouw hadden 14 kinderen, maar vier van hen stierven nog voordat ze gedoopt werden. Vermeer stierf in 1675 en liet zijn vrouw met aanzienlijke schulden achter nadat de kunstmarkt crashte.
Na zijn dood raakte Vermeer in de vergetelheid, hoewel verscheidene Nederlandse kunstenaars door hem werden beïnvloed toen zijn werk in de jaren 1800 werd herontdekt. Salvador Dali, een van de meest bekende kunstenaars van alle tijden, werd sterk door Vermeer beïnvloed. Hij schilderde zijn eigen versie van een van Vermeer's schilderijen, De Kantwerkster en in sommige van zijn surrealistische experimenten brengt hij ook hulde aan Vermeer.
Vandaag de dag zijn er een aantal van Vermeer's werken te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam en het New York Metropolitan Museum.

Comments

Hide