Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vondelpark
De stad Amsterdam heeft vele parken, maar weinigen zijn zo beroemd als het Vondelpark. Dit 120 hectare groot park dateert uit 1865, en wordt elk maar bezocht door ongeveer 10 miljoen mensen. Natuurlijk is dit park veel meer dan alleen maar een park. Het bevat ook een openluchttheater, een rozentuin, fietspaden, een filmmuseum en diverse restaurants.
Het park was oorspronkelijk uitsluitend open voor de leden van de vereniging (die het park aanlegde), maar andere ingezetenen van de stad mochten het park ook als ze een toegangsbewijs kochten. In het Vondelpark staat een standbeeld van Joost van den Vondel, de beroemde toneelschrijver, naar wie het park nu is vernoemd. Toen het park werd aangelegd, kreeg het de naam Het Nieuwe Park, maar later werd de naam veranderd. Naast het standbeeld van Vondel, zullen de bezoekers er ook een van Pablo Picasso vinden, The Fish en een van Nelson Carrilho, Mama Baranka genoemd .
Het filmmuseum in het Vondelpark geeft vertoningen vanaf vroege stomme films helemaal tot aan hedendaagse films. Binnen in het openluchttheater kunnen bezoekers muzikale shows van alle soorten zien.
Door de populariteit van park, gingen de mensen er graag heen om te fietsen, maar dit werd al vlug een probleem, ook zeer vroeg in het bestaan van het park. De overheid probeerde het fietsen grotendeels aan banden te leggen, maar dit lukte niet goed. Uiteindelijke legden ze fietspaden aan om de stroom fietsen in goede banen te leiden.
Het parkbestuur is net klaar met een grote renovatie van het park om het park duurzamer te maken en ook om er meer een monument dan alleen maar een park van te maken.

Comments

Hide