Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Theo van Doesburg
Theo van Doesburg was een schilder, dichter, schrijver en architect in Nederland tijdens de late 19de en vroege 20ste eeuw. Zijn geboortenaam was Christian Emil Marie Küpper maar hij beschouwde Theodorus Doesburg, eigenlijk zijn stiefvader, als zijn echte vader. Hij nam de naam van zijn stiefvader over als zijn eigen naam en voegde de "van" later toe.
Vroege schilderijen van Van Doesburg zitten op de lijn van de impressionistische beweging, maar het was zijn ontmoeting met het boek Rückblicke van Wassily Kandinsky die hem op zoek liet gaan naar een meer spirituele manier om zichzelf te uiten door middel van zijn kunst.
Gedurende een groot deel van zijn leven heeft van Doesburg zichzelf ondersteund als schrijver voor een tijdschrift en het was door dit werk dat hij schilderijen van Piet Mondriaan tegenkwam. Hij was zo ingenomen door Mondriaan's werk, dat hij hem opzocht en samen met andere kunstenaars het tijschrift De Stijl oprichtte.
De Stijl-beweging, ook wel bekend als Nieuwe Beelding (neoplasticisme), was gebaseerd op het abstracte gekoppeld aan eenvoud. Rechte lijnen waren belangrijk in werken volgens De Stijl. Van Doesburg was in wezen het gezicht van de De Stijl-beweging, en hij reisde door heel Europa om het te promoten. Hij heeft zelfs een tijd in het Bauhaus gebied in Duitsland geleefd, zodat hij een gemakkelijke toegang zou hebben tot de studenten van die beroemde kunstschool.
Later kwam het tot een breuk tussen van Doesburg en Mondriaan, waarschijnlijk in verband met argumenten over het gebruik van diagonalen of een gelijkaardig artistiek debat. Hun verzoening kwam vijf jaar later toen ze tegen elkaar botsten in Parijs.

Comments

Hide