Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Piet Mondriaan
De Nederlandse schilder Piet Mondriaan behoorde tot de kunstbeweging De Stijl, en zijn stijl van schilderen is bekend als neo-plasticisme, waarbij alles draait om een perfecte harmonie in de geest. Artistiek gezien ging de beweging over de primaire kleuren en rechte lijnen.
Mondriaan werd in 1872 in Amersfoort geboren. Zijn vroege werk waren veelal landschappen die meer impressionistisch waren, en we zien nog niet het abstracte in zijn werk tot ongeveer 1905. In 1905 werkte hij aan een serie schilderijen met bomen, huizen en hun reflecties in plassen water. Tegen 1911 verhuisde Mondriaan naar Parijs waar hij in contact kwam met het werk van Pablo Picasso en andere kunstenaars in de beweging van het kubisme. Echter, in tegenstelling tot de kunstenaars die stevig in het kubisme zaten, hield Mondriaan altijd een uitgesproken spirituele inslag in zijn werk. Hij studeerde theologie in aanvulling op kunst, zo blijkt duidelijk dat hij vaak met geestelijke zaken bezig was.
De stijl van Mondriaan werd grotendeels beïnvloed en veranderde na een ontmoeting met Theo van Doesburg, die hij ontmoette tijdens een verblijf in de kunstenaarskolonie van Laren. Deze ontmoeting kwam er omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, terwijl Mondriaan op bezoek was bij familie in Nederland, dus was hij gedwongen om in het land te blijven. Aan het einde van de oorlog keerde hij terug naar Frankrijk en dan begint zijn werk echt het herkenbare rasterpatroon te vertonen waar hij vandaag zo bekend voor is.
In 1938 verliet Mondriaan Parijs en verhuisde naar Londen, weer twee jaar later naar New York nadat zijn thuisland Nederland onder nazi-controle viel. Hij stierf in 1944 aan een longontsteking.

Comments

Hide