Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pieter Claesz
De Nederlandse schilder Pieter Claesz was tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw gespecialiseerd in het schilderen van stillevens. Hij werd in 1597 geboren nabij Antwerpen en verhuisde naar Haarlem. Zijn zoon, Nicolaes Pieterszoon Berchem, werd ook schilder, hoewel hij zich gespecialiseerde in landschappen in plaats van stillevens. Er zijn niet veel details bekend over zijn leven buiten het feit dat hij een zoon had.
Het vroege werk van Claesz bestond uit zeer heldere kleuren maar later in zijn carrière stapte hij over naar een donkerder palet. Hij probeerde altijd om zijn schilderijen zo echt mogelijk te maken en hij gebruikte licht en schaduw om beelden van wat dan ook te schilderen. Textuur was ook een zeer belangrijk onderdeel van het realisme dat hij in zijn werken legde. Hij is gecrediteerd voor de toonaangevende ontwikkeling van tafelstillevens in zwart-wit. Ontbijt Stilleven en Stilleven met een Brandende Kaars zijn twee van zijn belangrijkste monochrome werken.
Een ander element in de stillevens van Claesz is de spirituele wereld. Hij kon mysterie in zijn schilderijen laten doordringen door het opnemen van een schedel op de tafel. Een van zijn bekendste schilderijen is Vanitas, een schilderij uit 1625 met een schedel, een verlichte kandelaar, een bloem en een paar andere items die op tafel liggen. Allegorie was een belangrijk thema in zijn werk. Zo was een schedel bedoeld om sterfte te symboliseren.
Het werk van Claesz is vandaag te vinden in musea over de hele wereld, waaronder de National Gallery of Art in Washington, DC, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Art Institute of Chicago. Zelfs het Louvre bezit een aantal van zijn werken.

Comments

Hide