Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pieter de Hooch
De Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw Pieter de Hooch werd in 1629 in Rotterdam geboren. Vroeg in zijn carrière werkte hij voor een kunstkoopman die hem door heel Nederland meenam op zijn reizen. Tenslotte vestigde hij zich in Delft en trouwde er in 1654. Ze hadden zeven kinderen. Tijdens zijn verblijf in Delft studeerde De Hooch blijkbaar bij Nicholaes Maes en Carel Fabritius aan de Delftse School. Hij werd lid van het Gilde van St. Lucas en verhuisde daarna in 1661 naar Amsterdam.
De meeste van De Hooch's vroege schilderijen tonen soldaten in verschillende omgevingen, vooral in tavernes of stallen, maar wat interessant is aan deze vroege stukken is niet het onderwerp. Kunsthistorici zijn in staat om de ontwikkeling van zijn stijl op te sporen door middel van deze werken. Nadat de Hooch en zijn vrouw kinderen kregen, stapte het onderwerp van soldaten over naar familiescènes.
De Hooch blijkt nu een leerling te zijn geweest van Jan Vermeer, de Nederlandse meester die in Delft leefde rond dezelfde tijd. Historici hebben ooit gedacht dat het juist omgekeerd was, maar nuances in de stukken van beide mannen lijken erop te wijzen dat het eerste waar is.
Het enige stilistische element waar de Hooch bekend om staat, is het perspectief dat in zijn schilderijen te zien is. Veel van zijn werken geven een kijkje door een raam of doorheen een hal naar een kamer die verder weg ligt. Het geeft mensen die naar zijn schilderijen kijken een zeker gevoel van voyeurisme. Vaak heeft wat De Hooch op het doek zet verborgen betekenissen en gaat het om veel meer dan wat in het schilderij is weergegeven.

Comments

Hide