Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Rembrandt
Rembrandt van Rijn, meer bekend als Rembrandt, was een van de grootste kunstenaars uit de hele geschiedenis en veel deskundigen beschouwen hem als de belangrijkste kunstenaar in de geschiedenis van Nederland. Hij leefde in wat historici nu de Nederlandse Gouden Eeuw noemen.
Zijn succes begon toen hij nog jong was, als hij toejuichingen mocht ontvangen voor zijn portretten. Hij werd geboren in 1606 in een vrij rijke familie. Vroege kunstkenners beweren dat hij meer dan 600 schilderijen, 2000 tekeningen en 400 etsen voortgebracht heeft, maar meer recent onderzoek houdt het dichter bij de 300 schilderijen. Een deel van de verwarring komt ongetwijfeld omdat zijn leerlingen om te oefenen vaak met hem schilderen, en deze schilderijen werden oorspronkelijk als zelfportretten van Rembrandt zelf geclassificeerd.
Rembrandt vertelde collega-kunstenaars van zijn tijd om beweging op de meest natuurlijke manier vast te leggen. Zijn succesvolle techniek van de versmelting van natuur met interne emoties heeft geleid tot een aantal van de meest bekende schilderijen, waaronder De Ontvoering van Europa, De Nachtwacht, en Belsazar's Feest. Veel van zijn werk beeldde scènes van Bijbelse verhalen uit.
Veel musea over de hele wereld bezitten werken van Rembrandt. De grootste collectie is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Deze bevat onder andere De Nachtwacht en andere bekende Rembrandt favorieten. Het Mauritshuis in Den Haag heeft ook een omvangrijke collectie, net als de National Gallery in Londen en het Louvre in Parijs, Frankrijk. Rembrandt's huis in Amsterdam werd bewaard als een museum en bezit ook een groot aantal van zijn etsen.

Comments

Hide