Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vincent Van Gogh
De Nederlandse impressionistische schilder Vincent Van Gogh is bijna net zo bekend om zijn geestelijke toestand als voor zijn schilderijen. Aan Van Gogh worden meer dan 2000 kunstwerken toegeschreven, waaronder beroemde werken als Sterrennacht en Tuin met Zonnebloemen.
Toen hij voor het eerst in de wereld stapte, bracht Van Gogh een tijd als missionaris door. Als zoon van een predikant, dacht hij dat hij was voorbestemd voor een religieus leven. Hij faalde echter een toelatingsexamen voor een theologische school en mislukte daarna in een aparte drie maanden durende opleiding in de theologie op een andere school. Niet lang daarna ontdekte hij de kunstwereld en begon te tekenen. De Nederlandse realistische schilder Anton Mauve, die ook toevallig van Van Gogh's aangetrouwde neef was, introduceerde hem in het schilderen met olie- en waterverf in 1882.
De aardappeleters, geschilderd in 1885, wordt door vele deskundigen beschouwd als zijn eerste grote werk. Hetzelfde jaar dat zijn vader stierf. Terwijl Sterrennacht onder de meest bekende werken van Van Gogh telt, deed hij ook een aantal series van schilderijen die gemakkelijk zijn te herkennen. Zijn serie over cipressen is waarschijnlijk het meest gekend. Hij was ook zeer bekend om zijn serie Zonnebloemen en zijn vele andere werken, die bloemenlandschappen weergeven.
Er zijn veel aanwijzingen dat Van Gogh in zijn leven leed aan een diepe depressie en een van de meest bekende incidenten was toen hij zijn oor afsneed. Het gebeurde na een ruzie met zijn vriend, collega-kunstenaar Paul Gauguin. Zijn paranoia had het punt bereikt waar hij dacht dat Gauguin hem zou verlaten, zodat hij hem bedreigde met een scheermes. Van Gogh trok zich daarna terug in een bordeel, waar hij vaak kwam als hij van streek was. Daar sneed hij zijn oor af en liet het achter bij een van de prostituees, met de instructie er goed voor te zorgen.
Amper twee jaar later schoot Van Gogh zichzelf in de romp en stierf een paar dagen later op de leeftijd van 37 jaar.

Comments

Hide