Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Gassan Diamonds Fabriek
De Gassan Diamonds Fabriek is een van de populairste toeristische bestemmingen in heel Amsterdam. De stad staat al vier eeuwen bekend als de 'City of Diamonds' en een bezoek aan de Gassan Diamonds is een geweldige manier om over dat erfgoed te leren en ook te zien hoe de duurste edelstenen in de wereld eigenlijk gemaakt worden tot een waardevol product dat er prachtig uitziet. De allereerste geregistreerde diamantslijper ter wereld woonde in Amsterdam, en daaraan heeft de stad haar naam verdiend.
Bezoekers krijgen de kans om te zien hoe de ruwe stenen die uit de grond worden opgegraven, worden omgezet in fonkelende diamanten. Ze krijgen te zien wat het betekent om als diamantslijper te werken, maar leren ook hoe diamantaders worden ontdekt en al de stappen die deze stenen doorlopen voordat ze uiteindelijk een geslepen steen worden die klaar is om (in een juweel) gezet te worden.
Rondleidingen in de Gassan Diamonds Fabriek zijn gratis en worden in ongeveer 30 verschillende talen aangeboden. Het gebouw waar de fabriek gevestigd is, heeft een enorme historische waarde als een voormalig door stoom aangedreven diamantslijperij. De fabriek biedt ook een aantal extra mogelijkheden aan hen die verder willen gaan dan de gebruikelijke gratis rondleiding.
De geschiedenis van de Gassan Diamonds Fabriek gaat helemaal terug tot 1870, wanneer de oorspronkelijke diamantslijperij werd opgericht door de gebroeders Boas. De Boas familie was sindsdien betrokken bij de handel in diamanten, en het bedrijf blijft verder uitbreiden en opent winkels wereldwijd.

Comments

Hide